นายดุสิต แก้วระยับ
ผอ.โรงเรียนบ้านคลองมวน
 
   หนังสือราชการจาก สพฐ.
 
   กิจกรรมคลองมวน