โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ขนมเบื้อง สูตรและวิธีของการทำขนมเบื้องแบบง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้

ขนมเบื้อง

ขนมเบื้อง คือขนมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครปหรื … Read more

องุ่นไซมัสคัสประโยชน์ เป็นพันธุ์องุ่นที่นิยมใช้ในการผลิตไวน์หรือน้ำองุ่น

องุ่นไซมัสคัสประโยชน์

องุ่นไซมัสคัสประโยชน์ องุ่นไซมัสคัสเป็นพืชผลไม้ที่มีควา … Read more

สไตล์แต่งตัว การทำความเข้าใจถึงสไตล์ของการแต่งตัวที่เป็นที่นิยม

สไตล์แต่งตัว

สไตล์แต่งตัว การเลือกสไตล์แต่งตัวขึ้นอยู่กับความสะดวกสบ … Read more

สับปะรด คุณสมบัติของสับปะรดสำหรับการเผาผลาญของไขมันที่เป็นที่นิยม

สับปะรด

สับปะรด เป็นที่นิยมสำหรับคุณสมบัติการเผาผลาญไขมัน ผลไม้ … Read more

ปากมดลูก การตรวจเซลล์วิทยาปากมดลูกด้านประเภทและผลการศึกษา

ปากมดลูก

ปากมดลูก หนึ่งในสาเหตุการตายที่พบได้บ่อยที่สุดจากเนื้อง … Read more

วัว การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงและการให้อาหารที่มีผลด้านสุขภาพของวัว 

วัว

วัว คุณสามารถเห็นฉากเช่นนี้ได้ในฟาร์มต่างประเทศ มีรูอยู … Read more

อารยธรรม หัวใจประดิษฐ์โบราณเป็นอารยธรรมขั้นสูงก่อนประวัติศาสตร์

อารยธรรม

อารยธรรม เกือบร้อยละ 70 ของแผ่นดินแม่ถูกปกคลุมด้วยมหาสม … Read more

อีพีเจเนติกส์ การทำความเข้าใจด้านการอธิบายอีพีเจเนติกส์ของดีเอ็นเอ

อีพีเจเนติกส์

อีพีเจเนติกส์ มันเป็นเพียงพันธุกรรม กี่ครั้งแล้วที่ได้ย … Read more

งานอดิเรก อายุไม่ใช่อุปสรรคของวัยเกษียณในการหางานอดิเรกทำ

งานอดิเรก

งานอดิเรก วัยเกษียณเป็นช่วงเวลาทอง ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำ … Read more